ANTALYA SLUTTER TURISME-REKORD I 2022


Det har gått nesten to år siden den globale økonomien led et enestående sjokk i de første månedene av 2020 med COVID-19-pandemien. Det understrekes at 2022 blir året for tilpasning til den nye normalen etter pandemien. Det er forventet at 2022-pandemien kan bli en endemisk med nye behandlinger og vaksinasjon. Mens ryktene om at flyforbudene vil bli opphevet og PCR-testene utført før flyet fortsetter, forbereder Antalya seg på å slå reiselivsrekorden i 2022.

Antalya venter på sine besøkende i 2022 med antall besøkende som nærmer seg 10 millioner på 9 måneder av året. Med 138.604 besøkende i januar, oversteg det forventet antall de første månedene.

Sammenlignet med samme periode i 2019 økte den med 93,9 prosent og nådde 14 millioner 70 tusen mennesker. Bare antallet besøkende fra Ukraina, et av de viktige markedene, oversteg 2019-nivået. Russere utgjør 50 % av antall turister, etterfulgt av henholdsvis Tyskland og Ukraina. I undersøkelsene understreket russerne at de så på Antalya som sitt andre hjem og de forlenget perioden fordi de var veldig fornøyde med ferien. De opplyste at de utvidet varigheten av reservasjonene de gjorde til Tyrkia til 150-190 dager og at de ville evaluere høsten i Tyrkia.