Utlendingers plikt til å veksle utenlandsk valuta ved kjøp av eiendom.


Det har vært endringer i eiendomssalgstransaksjoner for utenlandske kjøpere. I følge rundskrivet datert 24. januar 2022:

Utenlandsk valuta med salgsprisen; Den deponeres hos de relevante bankene av kjøperen, selgeren eller deres autoriserte representanter og selges til sentralbanken til den valutakursen som er fastsatt av sentralbanken, med obligatorisk vedlegg av en erklæring om den utenlandske valutaen som er kjøpt og gjennomføringen av denne transaksjonen innen rammeverket til artikkel 13 i rundskrivet om kapitalbevegelser.

Med dette valutavekslingsdokumentet (DAP), som kan fås fra bankene, kan partene gå til tinglysings- og matrikkelkontorene og starte salgsprosessen.

Det tyrkiske lirabeløpet som er oppført i valutakjøpsdokumentet, rapporteres av de berørte personene til matrikkelen som salgspris.